INFORMACJE DLA UCZNIÓW
   | modyf: Daniel Dołżycki 2024-02-8, 21:59 | 28140 odsłon
serwiszglossie

PORADNIK ÓSMOKLASISTY - JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM EGZAMINACYJNYM

https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/komunikaty/2023/20220425_E8_Jak_radzic_sobie_ze_stresem_egzaminacyjnym.pdf

https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/komunikaty/2023/Stres_egzaminacyjny_PORADNIK_DLA_OSMOKLASISTOW_I_MATURZYSTOW.pdf

https://www.oke.lomza.pl/images/pliki/komunikaty/2023/Stres_egzaminacyjny_NARZEDZIOWNIK.pdf

 

 

 Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"

Infolinia 800 12 00 02 czynna przez całą dobę.s


Za pośrednictwem infolinii można uzyskać wsparcie psychologiczne, informacje na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym o istniejących możliwościach prawno-proceduralnych oraz lokalnych placówkach pomocowych.

 

 • telefoniczne dyżury prawników: 22 666 28 50 w poniedziałki i wtorki w godz. 17.00–21.00,  800 12 00 02  w środy w godz. 18.00 - 22.00
  Prawnicy udzielają informacji na temat przepisów prawa i procedur związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

 • poradnia  e – mailowa pod adresem: niebieskalinia@niebieskalinia.info
  Pomoc, jakiej udzielamy drogą mailową to: wsparcie dla osób doznających przemocy lub będących jej świadkami, udzielanie informacji o możliwościach terapii dla osób stosujących przemoc, psychologicznych mechanizmach i społecznych uwarunkowaniach zjawiska przemocy, prawach i możliwościach prawno-proceduralnych, a także o adresach instytucji pomagających w sytuacji przemocy w rodzinie.

 • interwencje w sprawach przemocy w rodzinie, podejmowane także w stosunku do osób uprzednio skazanych za przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec członków rodziny, mających warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności lub przebywających na warunkowym zwolnieniu i dopuszczających się przemocy wobec najbliższych (zgodnie z zapisami porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Dyrektorem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ministrem Sprawiedliwości i Komendantem Głównym Policji).
  W ramach interwencji informacje uzyskane od osób kontaktujących się z Pogotowiem "Niebieska Linia" przekazujemy lokalnym służbom, a następnie monitorujemy podjęte przez nich działania i ich efekty.
  Interwencja może być podjęta na prośbę osoby kontaktującej się z nami lub z inicjatywy konsultanta Pogotowia w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.
                         

  Link do strony :  https://www.niebieskalinia.org/ogolnopolskie-pogotowie-dla-ofiar-przemocy
===================== 6582