KADRA
   | modyf: Daniel Dołżycki 2023-10-3, 12:51 | 3497 odsłon
serwiszglossie

Dyrektor  - mgr Dorota Romanowska

 

Pracownicy niepedagogiczni -  Karolina Balińska, Barbara Dobrzyńska, Edward Kucharski, Joanna Motyka

 

Pracownicy pedagogiczni:

 

mgr Olga Bilitiuk - j. angielski

mgr Antoni Dębkowski - wych. fizyczne, zaj. techniczne, technika, edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Daniel Dołżycki - j. niemiecki, historia i kultura Niemiec

mgr Zofia Gawryś - edukacja wczesnoszkolna, biblioteka

mgr Dorota Łuszczyk - religia, muzyka, plastyka, przyroda

mgr Franciszek Maszota - informatyka

mgr Małgorzata Młyńska - edukacja wczesnoszkolna, zespół wychowania przedszkolnego, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Ewa Nawrot - oddział przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego

mgr Renata Pejłachowska - j. polski, zajęcia terapii pedagogicznej

mgr Magdalena Puciato - biologia, chemia

mgr Dorota Romanowska - edukacja wczesnoszkolna

mgr Anna Segieda - matematyka, fizyka

mgr Agnieszka Strzedzińska - j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, logopeda, doradztwo zawodowe

mgr Iwona Tetkowska - geografia

ks. Grzegorz Zapotoczny - religia

mgr Leokadia Górczyńska - j. rosyjski

WYCHOWAWSTWO

mgr Ewa Nawrot – Oddział”0”,

mgr Małgorzata Młyńska - Zespół Wychowania Przedszkolnego "Skowronek", edukacja wczesnoszkolna kl. III

mgr Dorota Romanowska - edukacja wczesnoszkolna kl. I

mgr Zofia Gawryś – edukacja wczesnoszkolna kl.II

mgr Renata Pejłachowska - kl. IV

mgr Agnieszka Strzedzińska - kl. V

mgr Dorota Łuszczyk - kl. VI

mgr Anna Segieda - kl. VII

mgr Antoni Dębkowski - kl. VIII

===================== 1227