serwiszglossie
AKTUALNOŚCI ZOBACZ WSZYSTKIE

Próbny Egzamin Ósmoklasistów
Próbny egzamin ósmoklasistów odbędzie się w dniach:
17.03.2021r. – język polski       (godz. 9.00 – 11.00)
18.03.2021r. – matematyka       (godz. 9.00 – 10.40)
19.03.2021r. – język angielski   (godz. 9.00 – 10.30)
 
Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE (www.cke.gov.pl) oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych. Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:
 •  informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów, w tym aneksy do informatorów zawierające wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021
 •  przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
 • arkusze próbnych egzaminów ósmoklasisty z ubiegłych lat (tutaj oraz tutaj)
 • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r. i 2020 r.
 • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
 • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
 
Przypominam, że w 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki[1]. Zmianie – w stosunku do egzaminów w latach 2019–2020 – ulegnie również liczba punktów, jaką można uzyskać za rozwiązanie zadań w danym arkuszu egzaminacyjnym. Wszystkie szczegóły dotyczące egzaminu ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów są dostępne w aneksach do informatorów o egzaminie ósmoklasisty na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.
Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 1 marca 2021r.
Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania testów ósmoklasisty w 2021r.

 Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2021 r. testów diagnostycznych w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu ósmoklasisty

 

1. Uczniowie oraz inne osoby biorące udział w organizowaniu i przeprowadzaniu testów diagnostycznych

 
1.1. Na test diagnostyczny może przyjść wyłącznie osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych wskazujących na objawy COVID-19.

1.2. Uczeń, nauczyciel  nie może przyjść na test, jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

1.3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy uczeń wymaga pomocy np. w poruszaniu się.

1.4. Podczas testu próbnego w szkole mogą przebywać wyłącznie:
 • uczniowie
 •  osoby zaangażowane w przeprowadzanie testu diagnostycznego, tj.nauczyciele
 •  inni pracownicy szkoły odpowiedzialni za utrzymanie obiektu w czystości, dezynfekcję, obsługę szatni itp.
 •  uczniowie innych klas oraz nauczyciele, jeżeli w szkole odbywają się np.zajęcia uczniów klas I–III
 •  pracownicy odpowiednich służb, np. medycznych, jeżeli wystąpi taka konieczność.

Niedozwolone jest przebywanie na terenie szkoły osób innych niż wyżej
wymienione, w tym rodziców/prawnych opiekunów uczniów, przedstawicieli mediów.

1.5. Uczniowie nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy.
 
1.6. Na teście diagnostycznym każdy uczeń korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych uczniów.
 
1.7. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na test można przynieść własną butelkę z wodą.
 
1.8. Na terenie szkoły nie ma możliwości zapewnienia posiłków dla uczniów przystępujących do testów diagnostycznych.
 

2. Środki bezpieczeństwa osobistego

2.1. Czekając na wejście do szkoły albo sali, w której przeprowadzany jest test diagnostyczny, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5m) oraz mają zakryte usta i nos.
 
2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal, w których jest przeprowadzany test diagnostyczny, po zajęciu miejsc przez uczniów.
 
2.3. Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny. Po zajęciu miejsca w sali (w trakcie testu) uczeń ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos,kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 •  kończy pracę z arkuszem testu diagnostycznego i wychodzi z sali.
2.4. Nauczyciele podczas poruszania się po sali, w której jest przeprowadzany test diagnostyczny, powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić usta i nos, kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 
2.5. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą – jeżeli uznają to za właściwe –mieć zakryte usta i nos w trakcie testu diagnostycznego, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku uczniów) lub kiedy obserwują przebieg testu, siedząc albo stojąc (w przypadku nauczycieli zaangażowanych w przeprowadzanie testu w danej sali).
Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 1 marca 2021r.
Najmłodsi uczniowie wracają czasowo do nauki zdalnej
Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 1 marca 2021r.
KOMUNIKAT PINB ŚNIEG

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 15 lutego 2021r.
Konkurs na najpiękniejszego Anioła bożonarodzeniowego
W grudniu 2020 r. chętni uczniowie z kl. 0-III oraz z ZWP wraz z rodzicami wzięli udział w rodzinnym konkursie plastyczno – technicznym na najpiękniejszego Anioła bożonarodzeniowego. Komisja miała trudny wybór, ponieważ wszystkie prace były bardzo efektowne i precyzyjnie wykonane.
 
 
 
I miejsce Rodzina Lizaków, a także Rodzina Piórkowskich
II Rodzina Kruków
III Rodzina Marcinkiewiczów
Wyróżnienia: Rodzina Błaszczyków oraz Rodzina Motyków.
 
Gratulujemy i serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.
 
Małgorzata Młyńska
Ewa Nawrot 
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 3 lutego 2021r.
Harmonogram konsultacji z nauczycielami dla uczniów klasy VIII

 Harmonogram konsultacji z nauczycielami dla uczniów klasy VIII

 
Przedmiot
Dzień
Godzina
Nauczyciel
Nr sali
 
Matematyka
 
poniedziałek
 
14.00 – 15.00
 
A. Segieda
 
15
lub online
 
Język polski
 
piątek
 
13.00 – 14.00
 
R. Pejłachowska
 
17
lub online
 
Język angielski
 
wtorek
 
14.00 – 15.00
 
O. Bilitiuk
 
17
lub online
 
Na konsultacje ósmoklasiści przychodzą po uprzednim umówieniu się z nauczycielem. Wymagane jest przestrzeganie zaleceń sanitarno – epidemiologicznych.
Z zajęć w formie konsultacji w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów choroby zakaźnej.
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 18 stycznia 2021r.
Dowożenie

 W związku z powrotem klas I-III do nauki stacjonarnej informuję, iż od dnia 18.01.2021r. dowozy uczniów obowiązywać będą zgodnie z dotychczsowym harmonogramem, tj:

- 700  Pasławki

- 707  Śmiardowo  

- 713  Kinwągi

- 720  Różyna

 

Godziny powrotów:

I kurs - 1310

II kurs - 1550

Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 14 stycznia 2021r.
Powrót uczniów klas I - III do szkoły

Wytyczne dla uczniów klas I – III szkół podstawowych  w związku z powrotem po feriach do nauki stacjonarnej:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-sanitarne-dla-klas-1-3

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 13 stycznia 2021r.
Ferie po Królewsku online
Ferie po Królewsku online,
w siedmiu Rezydencjach Królewskich
 
Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu wraz z siedmioma Rezydencjami Królewskimi: Zamkiem Królewskim w Warszawie, Zamkiem Królewskim na Wawelu, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Zamkowym w Malborku, Muzeum Okręgowym w Zamku Królewskim w Sandomierzu, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka i Zamkiem Lubelskim – Muzeum Narodowym w Lublinie zapraszają na wirtualne spotkania w sieci dla dzieci i młodzieży.
Codziennie, przez 14 dni, od 4 do 17 stycznia 2021 na stronach internetowych i kanałach mediów społecznościowych: Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, będą publikowane aktywności dla dzieci i młodzieży w różnym wieku, od przedszkola do szkół średnich.
Rezydencje zapraszają do zwiedzania z Idą Nowakowską w cyklu „Muzeum oczami dziecka”, a znani youtuberzy na „Zamkowe Trendy”. Na „Muzyczny spacer po Rezydencjach Królewskich” oraz warsztaty zabierze wszystkich chętnych Piotr Rubik, a w świat baśni i legend przeniosą najmłodszych Joanna Moro i Agata Załęcka – lekturą „Królewskich bajek”. Każdego dnia dodatkowe atrakcje, warsztaty i konkursy - aktualne informacje online na stronach Rezydencji.
 
Znajdź nas #feriepokrólewsku, polub, subskrybuj – bądź na bieżąco! Ferie online nie mają granic – możesz być wszędzie!
 
Zamek Królewski w Warszawie
Zamek Królewski na Wawelu
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie
Muzeum Zamkowe w Malborku
Muzeum Okręgowe w Zamku Królewskim w Sandomierzu
Zamek Królewski w Lublinie
Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka
 
Organizatorem projektu jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Projekt jest zrealizowany w 7 rezydencjach królewskich: Zamku Królewskim w Warszawie, Zamku Królewskim na Wawelu, Muzeum Łazienki Królewskie, Muzeum Zamkowym w Malborku, Muzeum Okręgowym w Zamku Królewskim w Sandomierzu, Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, Zamku Lubelskim – Muzeum Narodowe w Lublinie.
 
Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 2 stycznia 2021r.
Wesołych Świąt

 

Dodał: Daniel Dołżycki
kiedy: 24 grudnia 2020r.
===================== 3687