RADA RODZICÓW
   | modyf: Daniel Dołżycki 2023-10-3, 22:30 | 21941 odsłon
serwiszglossie
RADA RODZICÓW
Rok szkolny 2023/2024
p. Ewelina Burczyk - przewodnicząca
RADA RODZICÓW Z POSZCZEGÓLNYCH RAD ODDZIAŁOWYCH:
Klasa „0” –p. Małgorzata Błaszczyk
Klasa I-p. Katarzyna Warmbier
Klasa II-p. Katarzyna Pantelejczuk
Klasa III –p. Grzegorz Warmbier
Klasa IV-p. Ewelina Burczyk
Klasa V –p. Edyta Warmbier
Klasa VI-p. Alicja Kruk
Klasa VII –p. Jagienka Pilipiec
Klasa VIII -p. Małgorzata Cybul

 

 
 

 

===================== 3678