SAMORZĄD SZKOLNY
   | modyf: Dorota Łuszczyk 2017-10-15, 20:32 | 4799 odsłon
serwiszglossie

Uczniowie kl. III-VII wybrali w 2017 roku następujący skład SU:

przewodnicząca - Milena Rogozińska (kl.VI)
z-ca - Paweł Strzedziński (kl.VI)
skarbnik - Karolina Bąk (kl.V)
sekcja organizacyjna - Julia Motyka (kl.IV), Marysia Łuszczyk (kl.IV), Bartosz Stec (kl.VII) i Mateusz Bąk (kl.VI)
Opiekunem SU w tym roku szkolnym została p.Agnieszka Strzedzińska.
projekt i wykonanie: INFOBART w technologii GutiCMS
301