| modyf: Daniel Dołżycki 2020-09-27, 23:16 | 5763 odsłon
serwiszglossie

Dyrektor  - mgr Zofia Gawryś

 

Pracownicy niepedagogiczni -  Karolina Balińska, Barbara Dobrzyńska, Edward Kucharski, Joanna Motyka

 

Pracownicy pedagogiczni: 

mgr Olga Bilitiuk - j. angielski

mgr Antoni Dębkowski - wych. fizyczne, zaj. techniczne, technika, edukacja dla bezpieczeństwa, plastyka

mgr Daniel Dołżycki - własna historia i kultura Niemiec, j. niemiecki

mgr Zofia Gawryś - biblioteka

mgr Krystyna Stankiewicz - doradztwo zawodowe

mgr Dorota Łuszczyk - religia, muzyka, plastyka

mgr Dorota Majcher - edukacja wczesnoszkolna, zajęcia rewalidacyjne

mgr Franciszek Maszota - informatyka

mgr Małgorzata Młyńska - edukacja wczesnoszkolna, zespół wychowania przedszkolnego, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Dorota Narkun - eduakcja wczesnoszkolna

mgr Ewa Nawrot - oddział przedszkolny, zespół wychowania przedszkolnego

mgr Renata Pejłachowska - j. polski, zajęcia terapii pedagogicznej

mgr Magdalena Puciato - biologia, chemia

mgr Anna Segieda - matematyka, fizyka

mgr Agnieszka Strzedzińska - j. polski, historia, wiedza o społeczeństwie, logopeda

mgr Iwona Tetkowska - Morszczyzna - geografia

ks. Grzegorz Zapotoczny - religia

WYCHOWAWSTWO

mgr Małgorzata Młyńska - Zespół Wychowania Przedszkolnego "Skowronek"

mgr Ewa Nawrot – Oddział”0”,

mgr Dorota Majcher – edukacja wczesnoszkolna kl.I 

mgr Dorota Narkun(mgr Zofia Gawryś) - edukacja wczesnoszkolna kl. II

mgr Małgorzata Młyńska - edukacja wczesnoszkolna kl. III

mgr Anna Segieda - kl. IV

mgr Antoni Dębkowski - kl. V

mgr Renata Pejłachowska - kl. VI

mgr Agnieszka Strzedzińska - kl. VII

mgr Daniel Dołżycki - kl. VIII

===================== 6802