serwiszglossie
AKTUALNOŚCI ZOBACZ WSZYSTKIE

Świadczenie Dobry Start

 

Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 20 września 2021r.
List Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej do uczniów

 

PREZES
NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
prof. dr hab. med. Andrzej Matyja
 
 
 Warszawa, 01.09.2021 r.
 
Drodzy Uczniowie!
Z 1 września rozległ się dzwonek rozpoczynający kolejny rok szkolny. Dzień szczególny, ponieważ wreszcie możecie wrócić do swoich klas. Ostatni rok zdalnej nauki na pewno był dla Was ciężki.
 
Pandemia zaburzyła nie tylko Waszą edukację, ale i dorastanie wśród rówieśników. Koronawirus, uśpiony przez lato, wciąż stanowi zagrożenie dla Waszej swobody. Możecie nie dopuścić do ponownego zamknięcia szkół.
Możecie zadbać o to, że będziecie mogli bezpiecznie wychodzić po zajęciach ze znajomymi czy wyjeżdżać na obozy lub wycieczki.
 
Odpowiedzią są szczepienia.
 
Porozmawiajcie z rodzicami i opiekunami. Wyjaśnijcie, że nie możecie pozwolić na kolejną izolację, że chcecie normalnie dojrzewać.
 
Od szczepień zależy nie tylko Wasze zdrowie czy bezpieczeństwo Waszych bliskich i przyjaciół, ale i Wasz rozwój oraz przyszłość.
 
Macie głos.
 

Z wyrazami szacunku,
 
 
Andrzej Matyja
Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej
Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 14 września 2021r.
Bezpłatna infolinia

 Od 1 października 2019 r. działa nowa całodobowa, bezpłatna, ogólnopolska infolinia dla dzieci, młodzieży i ich opiekunów. Pod numerem telefonu 800 080 222 dzieci, młodzież, ale także rodzice, nauczyciele i pedagodzy będą mogli uzyskać profesjonalną pomoc doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników. 

Pod bezpłatny numer telefonu będzie mogła zadzwonić każda młoda osoba mająca problemy w domu, w szkole czy też w relacjach rówieśniczych. Jak pokazują statystyki młodzi ludzie coraz częściej zapadają na depresje i nerwice. Wielu z nich pada ofiarą przemocy i agresji – słownej i fizycznej ze strony rówieśników i dorosłych, są coraz bardziej samotni, często nie mają z kim porozmawiać o swoich problemach. 

Dzięki nowej infolinii będą mogli skontaktować się ze specjalistami z Fundacji 24 godziny na dobę i otrzymać fachowe wsparcie w najtrudniejszych sytuacjach. 

Dynamicznie rozwijający się świat, przemoc w internecie, zmiany społeczne, których nie rozumieją nawet dorośli, mogą wydawać się przytłaczające dla młodych ludzi. Wiele negatywnych zjawisk społecznych – cyberprzemoc, zaburzenia odżywiania, zażywanie substancji psychoaktywnych, samookaleczanie to całkiem realne problemy, które wymagają interwencji specjalisty. Konsultanci ITAKI są gotowi do świadczenia pomocy nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Każda osoba potrzebująca pomocy będzie mogła zgłosić się po wsparcie.

W ramach działań infolinii pracownicy Fundacji świadczą również wsparcie osobom dorosłym, opiekunom i nauczycielom, którzy mają problemy z dorastającymi dziećmi.

Wszystkie działania są realizowane bezpłatnie i anonimowo. Specjaliści Fundacji ITAKA to doświadczeni psychologowie, pedagodzy i prawnicy, którzy udzielają porad zarówno przez telefon, czat jak i e-mail. Pełen wykaz dyżurów można znaleźć na oficjalnej stronie projektu: www.liniadzieciom.pl

Nowy numer telefonu został uruchomiony na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej ze środków z Narodowego Programu Zdrowia. Realizatorem części projektu na uruchomienie linii pomocowej jest Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 10 września 2021r.
Zajęcia wspomagające

   Zgodnie z § 10g rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz. 493 ze zm.) informuję, że w okresie od 13 września 2021r. do 22 grudnia 2021r.  zostaną zorganizowane w szkole zajęcia wspomagające uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z zajęć edukacyjnych ustalonych w uzgodnieniu z radą pedagogiczną. Przedmioty, które będą realizowane w ramach zajęć wspomagających  oraz planowane terminy tych zajęć:

Lp.
Przedmioty
Terminy zajęć
1.
 Język polski
 13.09.2021 – 22.12.2021r.
2.
 Matematyka
 13.09.2021 – 22.12.2021r.
3.
Język angielski 
 13.09.2021 – 22.12.2021r.

 Udział ucznia w zajęciach wymaga złożenia przez rodziców pisemnej deklaracji o uczestnictwie, którą przesyłam w załączeniu. Deklaracja jest także dostępna na stronie internetowej Szkoły Podstawowej w Wiatrowcu i w sekretariacie szkoły. Wypełnioną deklarację należy złożyć w sekretariacie szkoły lub wysłać na adres: zswiatrowiec@poczta.fm w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2021r.
Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie potraktowane jako brak zgody na uczestnictwo ucznia w zajęciach wspomagających w roku szkolnym 2021/2022.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Wiatrowcu
 Zofia Gawryś
Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 7 września 2021r.
Zmiana rozkładu jazdy autobusu szkolnego

 Od 06.09.2021r. autobus szkolny będzie kursowała wg. poniższego harmonogramu:

Dowóz do szkoły:                                                    Odjazd ze szkoły:

06:55 - Pasławki                                                      13:15 Wiatrowiec

07:00 - Śmiardowo                                                   13:25 Różyna

07:05 - Kinwągi                                                       13:30 - Kinwągi

07:10 - Różyna                                                        13:35 - Śmiardowo

07:20 - Wiatrowiec                                                  13:40 - Pasławki

Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 7 września 2021r.
Zaproszenie

 

Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 2 września 2021r.
Opieka zdrowotna w szkole

 Zgodnie z ustawą z dnia 12.04.2019r. o opiece zdrowotnej nad uczniami rodzice/opiekunowie prawni mają prawo zrezygnować z opieki i świadczeń pielęgniarki szkolnej. 

Brak zgody (wyłącznie na piśmie) proszę dostarczyć do pielęgniarki szkolnej w godzinach pracy gabinetu lub za pośrednictwem wychowawcy do dnia 15.09.2021r. 

Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 2 września 2021r.
SZCZEPIENIA PRZECIWKO SARS-COV-2 UCZNIÓW W WIEKU 12 – 15 LAT

Drodzy Rodzice!

W trosce o zdrowie Waszych dzieci, zachęcam  do zapoznania się z informacją dotyczącą szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 w celu zapobiegania chorobie COVID-19 oraz wzięcia udziału w szczepieniu.
Niżej znajdziecie wszelkie informacje na ten temat.
Chętnych prosimy o jak najszybsze wypełnienie deklaracji (deklaracja do pobrania ze stroy szkoły lub w sekretariacie) i przekazanie jej do sekretariatu szkoły bądź do wychowawcy klasy.

 Szczepienie  dotyczy uczniów w wieku 12-15 lat.  


 

W załączeniu list  Ministra Zdrowia

Minister_Zdrowia_list_do_dyrektorow_szkol__nauczycieli__rodzicow_w_sprawie_szczepien_przeciwko_C.pdf

Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 31 sierpnia 2021r.
Wyjazd do kościoła z okazji rozpoczęcia roku szkolnego

 W dniu 01.09.2021r. o godz. 8:00 w kościele św. Anny w Sokolicy odbędzie się uroczysta msza święta z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022. 

Autokar odjedzie o 7:40 spod budynku szkoły. Prosimy chętnych uczniów o zabranie ze sobą podpisanej zgody rodziców na wyjazd do kościoła. 

Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 31 sierpnia 2021r.
1 września 2021r.

W dniu 01.09.2021r. o godz. 09:00 odbędzie się apel inaugurujący rok szkolny 2021/2022

W związku z zapowiadanymi w tym dniu niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi apel  odbędzie się na korytarzu górnym bez obecności rodziców, z wyjątkiem rodziców uczniów klasy I i "0"

Odjazd autobusu szkolnego wg. poniższego harmonogramu:

07:10 - Pasławki - Wiatrowiec

10:30 - Wiatrowiec - Pasławki

Prosimy, aby każdy rodzic zaopatrzył swoje dziecko w maseczkę (do założenia w przestrzeni wspólnej na terenie szkoły).

Przypominamy ważne zasady!


1. Na teren szkoły mogą wejść tylko osoby, zabezpieczone maseczką.
2. Przy wejściu do szkoły należy zdezynfekować ręce, korzystając z dozownika płynu.
3. W przestrzeniach wspólnych szkoły obowiązuje noszenie osłony ust i nosa oraz zachowanie bezpiecznej odległości.

UWAGA !
Zalecenia MEiN, GIS i MZ
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych

Dodał: Ewelina Burczyk
kiedy: 26 sierpnia 2021r.
===================== 1813