ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
   | modyf: Dorota Łuszczyk 2013-03-29, 16:16 | 3435 odsłon
serwiszglossie

OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH

KLASA 0 - Zajęcia logopedyczne

KLASY I-III

zajęcia logopedyczne, zajęcia z uczniem zdolnym, gimnastyka korekcyjna,

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rewalidacyjne.

KLASY IV-VI

zajęcia dydaktyczno-wyrównacze z matematyki,

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z j.polskiego,

zajęcia przygotowujące do sprawdzianu, 


Podczas pobytu w świetlicy szkolnej uczniowie uczestniczą w:

zajęciach plastycznych.

zabawach sportowych i grach zespołowych: tenis stołowy, siatkówka.

zajęciach komputerowych.

projekt i wykonanie: INFOBART w technologii GutiCMS