| modyf: Daniel Dołżycki 2018-08-21, 13:39 | 11859 odsłon
serwiszglossie

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH   OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIATROWCU

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

1.p.

Nr MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

1.

 

Wychowanie przedszkolne            kl. 0

,,Elementarz sześciolatka”,  praca zbiorowa:   A. Doroszuk, J. Gawryszewska, j. Hermanowska

wyd. Nowa Era

2.

AZ-03-01/10-KR-1/11

Religia

Jesteśmy dziećmi Boga”, J. Czarnecka, T. Czarnecka, ks. W. Kubik, wyd. WAM

 

 

Zestaw podręczników dla klasy I   

 

 

Lp.

Nr MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

1.

 

 

790/1/2017

Edukacja wczesnoszkolna

+ zajęcia komputerowe

,,Elementarz odkrywców” B. Stępień, E. Hryszkiewicz, J. Winiecka – Nowak, 

wyd. Nowa Era  – zamawia szkoła (dotacja MEN)

3.

811/1/2017

Język angielski

,,Bugs Team”   Karol Read, Ana Soberon,    wyd. MACMILLAN (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)   – zamawia szkoła (dotacja MEN)

4.

AZ-11-01/10-WA-1/12

Religia

Podręcznik Archidiecezji Warmińskiej do nauczania religii rzymskokatolickiej ,,W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”,  ks. R. Szewczyk, A. Frączak, ks. S. Kielczyk, M. Dubińska, D. Ząberg,   Wydawnictwo Katechetyczne

5.

776/1/2016

Język mniejszości narodowej – niemiecki

Niko 1. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń. Język niemiecki jako język mniejszości dla szkoły podstawowej klasy I-III,  wyd. LektorKlett

 

 

 

Zestaw podręczników dla klasy II  

 

Lp.

Nr MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

1.

790/3/2018

790/4/2018

 

Edukacja wczesnoszkolna

+ zajęcia komputerowe

,,Elementarz odkrywców” B. Stępień, E. Hryszkiewicz, J. Winiecka – Nowak, 

wyd. Nowa Era  – zamawia szkoła (dotacja MEN)

 

2.

811/2/2018

Język angielski

,,Bugs Team 2”  Karol Read,  wyd. Macmillan,  (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)   – zamawia szkoła (dotacja MEN)

3.

 

 

Religia

Podręcznik Archidiecezji warmińskiej do nauczania religii rzymskokatolickiej ,,A oto ja jestem z wami ”,  ks. R. Szewczyk, A. Frączak, D. Kwiatkowska, J. Mikiel,  Wydawnictwo Katechetyczne

4.

776/2/2017

Język mniejszości narodowej – niemiecki

Niko 2. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń. Język niemiecki jako język mniejszości dla szkoły podstawowej klasy I-III, wyd. LektorKlett

 

Zestaw podręczników dla klasy III   (dotychczasowa podstawa programowa – uczniowie korzystają
z dotychczasowych podręczników)

 

Lp.

Nr MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

1.

 

Edukacja wczesnoszkolna

+ zajęcia komputerowe

,Nasza szkoła” podręcznik MEN,

Ćwiczenia z pomysłem” wyd. WSiP,    autorzy: J. Filipowicz, K.  Harmak, K.  Izbińska, J. Hanisz,                    – zamawia szkoła (dotacja MEN)

2.

638/3/2014/2015

Język angielski

„Super Sparks 3” podręcznik+ ćwiczenie, M. Szpotowicz, wyd. OXFORD, zamawia szkoła (dotacja MEN)

3.

AZ-13-01/10-WA-2/14

Religia

Podręcznik Archidiecezji warmińskiej do nauczania religii rzymskokatolickiej ,,Kto spożywa moje ciało ma życie”,  ks. R. Szewczyk, A. Frączak, D. Kwiatkowska, J. Mikiel,  Wydawnictwo Katechetyczne

4.

776/3/2018

Język mniejszości narodowej – niemiecki

Niko 3. Podręcznik + zeszyt ćwiczeń. Język niemiecki jako język mniejszości dla szkoły podstawowej klasy I-III,  wyd. LektorKlett

 

 

Zestaw podręczników dla klasy IV  

Lp.

Nr MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

1.

867/1/2017

Język polski

 „Między nami 4”, A. Łuczak, A. Murdzek,  K. Krzemieniewska Kleban+ zeszyt ćwiczeń wersja B, wyd. GWO  - ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

2.

831/1/2017

Język angielski

„Brainy” podręcznik + ćwiczenie  Nick Beare , wyd. Macmillan - ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

3.

829/1/2017

Historia

„Podróże w czasie. Historia 4,  T. Małkowski,  wyd. GWO  - ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

4.

780/1/2017

Matematyka

„Matematyka z plusem 4”  - podręcznik : M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński,                                 P. Zarzycki, wyd. GWO  -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

Zeszyty ćwiczeń  kl. 4 wersja C,   wyd. GWO   - ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

5.

863/2017

Przyroda

„Tajemnice  przyrody” podręcznik + zeszyt ćwiczeń,  wyd. Nowa Era     - ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

6.

903/1/2017

Plastyka

„Do dzieła!” podręcznik  klasa IV,  J. Lukas, K. Onak,  wyd.  Nowa Era    - ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

7.

 852/1/2017

Muzyka

„Lekcja muzyki” podręcznik dla kl. IV, M. Gromek, G. Kilbach,   wyd. Nowa Era                                                     - ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

8.

295/1/2017

Technika

„Jak to działa?”   L. Łabecki, M. Łabecka wyd. Nowa Era   - ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

9.

847/1/2017

Informatyka

 

„Lubię to!” podręcznik do informatyki dla klasy IV,     M. Kęska,   wyd. Nowa Era                                      - ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

10.

AZ-21-01/10-WA-3/13

Religia

Podręcznik Archidiecezji warmińskiej do nauczania religii rzymskokatolickiej ,,Jestem chrześcijaninem”,  E. Adamowicz, W. Tracz,   Wydawnictwo Katechetyczne

11.

920/1/2017

Wychowanie do życia w rodzinie

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 4 szkoły podstawowej, T. Król,  wyd. Rubikon

12.

304/1/2010/2014

Język mniejszości narodowej – język niemiecki

PUNKT 4, Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy IV. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę, A. Potapowicz,   WSiP

    

 

Zestaw podręczników dla klasy V   (nowa podstawa programowa - uczniowie korzystają
z nowych podręczników)

 

Lp.

Nr MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

1.

867/2/2018

 

Język polski

„Między nami 5”, A. Łuczak, A. Murdzek ,  podręcznik + zeszyt ćwiczeń wersja B, wyd. GWO - ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

2.

831/2/2018

Język angielski

„Brainy” podręcznik + ćwiczenie  Nick Beare , wyd. Macmillan - ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

3.

829/2/2018

Historia

,,Podróże w czasie 5. Podręcznik szkoła podstawowa, T. Małkowski, wyd. GWO  - ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

   

4.

780/2/2018

Matematyka

„Matematyka z plusem 5”  - podręcznik : M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński,                                 P. Zarzycki, wyd. GWO  -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

,,Matematyka z plusem” - zeszyt ćwiczeń  kl.5  wersja C,  wyd. GWO   - ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

5.

844/1/2018

Biologia

,,Puls życia” podręcznik do biologii dla klasy 5, M. Jefimow, wyd.  Nowa Era,

ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)  

Puls życia. Klasa 5. Zeszyt ćwiczeń do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej,  autorzy:                   J. Holeczek, J. Pawłowska, J. Pawłowski, wyd. Nowa Era, ZAMAWIA SZKOŁA

6.

906/1/2018

Geografia

,,Planeta Nowa” Podręcznik do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej, autorzy: F. Szlajfer, Z. Zaniewicz, T. Rachwał, R. Malarz, wyd. Nowa Era, ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)  

,,Planeta Nowa” - Zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy piątej szkoły podstawowej, autor: Kamila Skomoroko,  wyd. Nowa Era,  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)  

6.

903/2/2018

Plastyka

,,Do dzieła!” Podręcznik do plastyki dla klasy 5 szkoły podstawowej, autorzy: J. Lukas, K. Onak, wyd. Nowa Era,  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN) 

7.

852/2/2018

Muzyka

 

,,Lekcja muzyki” Podręcznik do muzyki dla klasy 5 szkoły podstawowej, autorzy: M. Gromek,               G. Kilbach, wyd.  Nowa Era,  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN) 

8.

295/2/2018

Technika

Jak to działa?   Podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej, autorzy: L. Łabecki, M. Łabecka,  wyd. Nowa Era   - ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

9.

847/2/2018

Informatyka

 

„Lubię to!”  Podręcznik do informatyki dla klasy piątej szkoły podstawowej,  autor: M. Kęska,   wyd. Nowa Era  - ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

10.

AZ-22-01/10-WA-3/14

Religia

 

„Podręcznik Archidiecezji warmińskiej do nauczania religii rzymskokatolickiej ,,Wierzę w jednego Boga”,    E. Adamowicz, W. Tracz,   Wydawnictwo Katechetyczne

11.

 

Wychowanie do życia                      w rodzinie

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 5 szkoły podstawowej, T. Król,  wyd. Rubikon

12.

304/2/2010/2015

Język mniejszości narodowej – niemiecki

PUNKT 5, Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy V. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę, A. Potapowicz,   WSiP

 

 

Zestaw podręczników dla klasy VI   (stara podstawa programowa - uczniowie korzystają
z dotychczasowych podręczników)

 

Lp.

Nr MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

1.

445/3/2014/2016

Język polski

„Między nami” A. Łuczak, A. Murdzek, podręcznik + ćwiczenia wersja B, wyd. GWO

-  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

2.

 

Język angielski

„Team Up 3”  + ćwiczenie,  P. Bowen,    wyd. OXFORD  - ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

3.

443/3/2014

Historia i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś” podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej.                                       G. Wojciechowski, wyd. Nowa Era  -    ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

4.

340/3/2014

Matematyka

„Matematyka 6” z serii „Matematyka z plusem”- podręcznik praca zbiorowa

Zeszyt ćwiczeń „Matematyka z plusem” wersja C,  wyd. Nowa Era  -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

5.

554/1/2012

Przyroda

„Na tropach przyrody” M. Braun, W. Grajkowski, M. Więckowski

Zeszyt ćwiczeń „Na tropach przyrody”, M. Braun, W. Grajkowski, M. Więckowski

wyd. Nowa Era  -   ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

6.

326/3/2011/2015

Plastyka

„Do dzieła” podręcznik dla klasy 6,  J. lukas, K. Orzak,   wyd. Nowa Era   -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

7.

569/2012/2015

Muzyka

„I gra muzyka” podręcznik dla klas IV-VI SP,   M. Gromek, G. Kilbach,  wyd. Nowa Era  - 

ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

8.

295/2010

Zajęcia techniczne

„Jak to działa?” Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych IV-VI, L. Łabecki, M. Łabecka wyd. Nowa Era  - ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN) 

9.

356/2011

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe podręcznik dla szkoły podstawowej klas VI ,,Lubię to”  M. Kęska,  wyd. Nowa Era  -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

10.

AZ-23-01/10-WA-5/14

Religia

„Podręcznik Archidiecezji warmińskiej do nauczania religii rzymskokatolickiej ,,Wierzę w jeden Kościół powszechny”,   W. Tracz,  ks. M. Czyżewski, ks. M. polny, Wydawnictwo Katechetyczne

11.

 

705/2014

Wychowanie do życia
w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości” Ćwiczenia dla klasy VI szkoły podstawowej, T. Król, wyd. Rubikon

12.

 

Język mniejszości narodowej –  niemiecki

PUNKT 6, Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy VI. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę, A. Potapowicz, WSiP

 

 

  Zestaw podręczników dla klasy VII     (nowa podstawa programowa – uczniowie będą korzystali z obecnych podręczników)

 

Lp.

Nr MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

1.

867/4/2017

Język polski

Język polski  ,,Między nami 7’, podręcznik + zeszyt ćwiczeń wersja B,    autorzy: A. Łuczak,                                   E. Prylińska,  A. Suchowierska, R. Moszka,  wyd. GWO   -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

2.

848/1/2017

Język angielski

,,All clear”  podręcznik dla klasy 7 + zeszyt ćwiczeń, P. Howarth,  wyd. Macmillan  -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

3.

838/1/2017

Język niemiecki

,,Meine deutschtour” podręcznik   + zeszyt ćwiczeń,  E. Kościelniak – Walewska, M. Kosacka, wyd. Nowa Era  -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)  

4.

829/4/2017

Historia

,,Podróże w czasie 7” podręcznik,  T. Małkowski, wyd. GWO - ZAMAWIA SZKOŁA (dot.  MEN) 

5.

780/4/2017

Matematyka

,,Matematyka z plusem 7”,  M. Dobrowolska, wyd. GWO  -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)  

,,Matematyka z plusem 7” zeszyt ćwiczeń,   M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński,                         wyd. GWO    -   ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)  

6.

885/1/2017

Fizyka

,,Spotkanie z fizyką” podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej+ zeszyt ćwiczeń,  G. Francuz – Ornat, M. Nowotny – Różańska,    wyd. Nowa Era,  -   ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)   

7.

906/3/2017

Geografia

,,Planeta Nowa” podręcznik do geografii dla klasy 7 szkoły podstawowej, R. Malarz, M. Szubert, wyd. Nowa Era   -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN) 

8.

844/4/2017

Biologia

,,Puls życia” podręcznik do biologii dla klasy 7, M. Jefimow, wyd.  Nowa Era, ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)  

9.

785/1/2017

Chemia

,,Chemia Nowej Ery dla klasy 7” + zeszyt ćwiczeń,  I. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin,  wyd. Nowa Era,  -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)  

10.

847/4/2017

Informatyka

,,Lubię to !”- podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej,  G. Koba,  wyd. Nowa Era, -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)  

11.

903/4/2017

Plastyka

,,Do dzieła!” podręcznik dla klasy 7,  M. Ipczyńska, M. Mrozkowiak,  wyd. Nowa Era, 

-  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)  

12.

852/4/2017

Muzyka

,,Lekcja muzyki” podręcznik dla klasy 7 ,  M. Gromek, G. Kilbach,  wyd. Nowa Era, 

-  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)  

13.

AZ-31-01/10-WA-1/12

Religia

„Podręcznik Archidiecezji warmińskiej do nauczania religii rzymskokatolickiej ,,Twoje słowo światłem na mojej drodze”,   ks. P. Tomasik,   Wydawnictwo Katechetyczne

14.

920/4/2017

Wychowanie do życia
w rodzinie

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 7 szkoły podstawowej, T. Król, wyd. Rubikon

15.

827/4/2017

Język mniejszości narodowej – niemiecki

,,Wir smart 4” język niemiecki dla klas IV-VII szkoły podstawowej,  Armando Cruz Crespillo,    wyd. Lektor Klett

 

 

                     Zestaw podręczników dla klasy VIII     (nowa podstawa programowa – uczniowie będą korzystali z nowych podręczników)

Lp.

Nr MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

1.

867/1/2017

 

Język polski

Język polski ,,Między nami 8’, podręcznik,   autorzy: A. Łuczak, E. Prylińska,  K. Krzemieniewska – Kleban, A. Suchowierska, R. Moszka,  wyd. GWO   -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

,,Między nami” zeszyt ćwiczeń wersja B,   autorzy: A. Łuczak,  A.Murdzek,  wyd. GWO   -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

2.

925/2018

Język angielski

Repetytorium ósmoklasisty- podręcznik + zeszyt ćwiczeń, autorzy: Malcolm Mann, Steve Taylore – Knowles,  wyd. Macmillan  -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

3.

838/2/2018

Język niemiecki

,,Meine Deutschtour ” podręcznik do języka niemieckiego dla klasy ósmej szkoły podstawowej  + zeszyt ćwiczeń, E. Kościelniak – Walewska,  M. Kosacka,  wyd. Nowa Era  -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)  

4.

 

Historia

,,Podróże w czasie 8”  podręcznik, autor: T. Małkowski,  wyd. GWO -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN) 

5.

780/5/2018

 

Matematyka

Podręcznik ,,Matematyka z plusem 8”, praca zbiorowa pod redakcją M. Dobrowolskiej, wyd. GWO  -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN) 

,,Matematyka z plusem 8” zeszyt ćwiczeń,  autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, wyd. GWO  -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN) 

6.

885/2/2018

Fizyka

,,Spotkania z fizyką” podręcznik dla klasy ósmej szkoły podstawowej,  autor: G. Francuz-Ornat, T.  Kulawik, M. Nowotny-Różańska, wyd. Nowa Era,  -   ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)  

7.

906/4/2018

Geografia

 

,,Planeta Nowa” podręcznik do geografii dla klasy ósmej szkoły podstawowej, autor: T.  Rachwał, D.  Szczypiński, wyd. Nowa Era   -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN) 

,,Planeta Nowa” zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy 8 szkoły podstawowej, autor: R. Przybył, wyd. Nowa Era   -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN) 

8.

 844/3/2018

Biologia

,,Puls życia” Podręcznik do biologii dla klasy ósmej szkoły podstawowej,  autorzy:  B. Sągin, A. Boczarowski, M. Sęktas,  wyd.  Nowa Era,    ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)   

9.

785/2/2018

Chemia

,,Chemia Nowej Ery” Podręcznik do chemii dla klasy ósmej szkoły podstawowej,  autorzy: J. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin,  wyd. Nowa Era,  -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)                                                                                                                                                              

10.

847/5/2018

Informatyka

,,Lubię to !”- podręcznik do informatyki dla klasy 8 szkoły podstawowej,  autor: G. Koba,

 wyd. Nowa Era, -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

11.

 874/2017

Wiedza o społeczeństwie

,,Dziś i jutro” Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej, autorzy: I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia-Maćkowska, T. Maćkowski, wyd. Nowa Era, -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN) 

12.

846/2017

Edukacja dla bezpieczeństwa

 ,,Żyję i działam bezpiecznie”. Podręcznik do edukacji dla bezpieczeństwa dla szkoły podstawowej, autor: J. Słoma, wyd. Nowa Era, -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)  

13.

AZ-3-01/10

Religia

,,Ty ścieżkę życia mi ukażesz”, autor: ks. P. Tomasik, wydawnictwo Katechetyczne

14.

 

Wychowanie do życia
w rodzinie

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie. Ćwiczenia dla klasy 8 szkoły podstawowej, T. Król,  wyd. Rubikon

15.

 

Język mniejszości narodowej – niemiecki

,,Wir smart 4” Podręcznik. Język niemiecki dla klas IV– VIII szkoły podstawowej, autor:                 wyd. LektorKlett 

 

Zestaw podręczników dla klasy II, V i VIII  został ustalony po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  (Uchwała Nr XXII z dnia 22 czerwca 2018r. w sprawie opinii dotyczącej ustalenia szkolnego zestawu podręczników) oraz opinii Rady Rodziców (Uchwała Nr III z dnia 20 czerwca 2018r. w sprawie opinii dotyczącej ustalenia szkolnego zestawu podręczników)                                                                                                                                                                                                  

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH OBOWIĄZUJĄCYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WIATROWCU

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018
 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

 

1.p.

Nr MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

1.

 

Wychowanie przedszkolne            kl. 0

,,Elementarz sześciolatka”,  praca zbiorowa:  

wyd. Nowa Era

2.

AZ-03-01/10-KR-1/11

Religia

Jesteśmy dziećmi Boga”, J. Czarnecka, T. Czarnecka, ks. W. Kubik, wyd. WAM

 

 

Zestaw podręczników dla klasy I   

(nowa podstawa programowa – uczniowie będą korzystali z nowych podręczników)

 

 

Lp.

Nr MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

1.

 

 

 

790/1/2017

Edukacja wczesnoszkolna

+ zajęcia komputerowe

,,Elementarz odkrywców” B. Stępień, E. Hryszkiewicz, J. Winiecka – Nowak, 

wyd. Nowa Era  – zamawia szkoła (dotacja MEN)

 

3.

811/1/2017

Język angielski

,,Bugs Team”   Karol Read, Ana Soberon,    wyd. MACMILLAN (podręcznik + zeszyt ćwiczeń)   – zamawia szkoła (dotacja MEN)

 

4.

AZ-11-01/10-WA-1/12

Religia

Podręcznik Archidiecezji warmińskiej do nauczania religii rzymskokatolickiej ,,W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego”,  ks. R. Szewczyk, A. Frączak, ks. S. Kielczyk, M. Dubińska, D. Ząberg,   Wydawnictwo Katechetyczne

5.

 

Język mniejszości narodowej – niemiecki

„Ich Und Du” ćwiczenie do języka niemieckiego dla klasy 1   E. Krawczyk, L. Zastąpiło,                                M. Kozubska, PWN

 

Zestaw podręczników dla klasy II  

(dotychczasowa podstawa programowa – uczniowie korzystają z dotychczasowych podręczników)

 

Lp.

Nr MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

1.

 

Edukacja wczesnoszkolne

+ zajęcia komputerowe

„Nasza szkoła” podręcznik MEN,

Ćwiczenia z pomysłem” wyd. WSiP – zamawia szkoła (dotacja MEN)

2.

12/1/2009

Język angielski

Super Sparks 2 , M. Szpotowicz, wyd. OXFORD- zamawia szkoła (dotacja MEN)

3.

AZ-12-01/10-WA-1/13

Religia

Podręcznik Archidiecezji warmińskiej do nauczania religii rzymskokatolickiej ,,A oto ja jestem z wami ”,  ks. R. Szewczyk, A. Frączak, D. Kwiatkowska, J. Mikiel,  Wydawnictwo Katechetyczne

4.

 

Język mniejszości narodowej – niemiecki

„Ich Und Du” ćwiczenie do języka niemieckiego dla klasy 2,    E. Krawczyk, L. Zastąpiło,                              M. Kozubska, PWN

 

Zestaw podręczników dla klasy III  

(dotychczasowa podstawa programowa – uczniowie korzystają z dotychczasowych podręczników)

 

Lp.

Nr MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

1.

 

Edukacja wczesnoszkolna

+ zajęcia komputerowe

,Nasza szkoła” podręcznik MEN,

,,Nasze ćwiczenia”   wyd. Nowa Era    -  zamawia szkoła (dotacja MEN)

"Nasze ćwiczenia" wyd Nowa Era -zamawia szkoła (dotacja MEN)

2.

 

Język angielski

„Super Sparks 3” podręcznik+ ćwiczenie, M. Szpotowicz, wyd. OXFORD, zamawia szkoła (dotacja MEN)

3.

AZ-13-01/10-WA-2/14

Religia

Podręcznik Archidiecezji warmińskiej do nauczania religii rzymskokatolickiej ,,Kto spożywa moje ciało ma życie”,  ks. R. Szewczyk, A. Frączak, D. Kwiatkowska, J. Mikiel,  Wydawnictwo Katechetyczne

4.

 

Język mniejszości narodowej – niemiecki

„Ich Und Du” ćwiczenie do języka niemieckiego dla klasy 3 E. Krawczyk, L. Zastąpiło,M. Kozubska, PWN

 

Zestaw podręczników dla klasy IV  

(nowa podstawa programowa – uczniowie będą korzystali z nowych podręczników)

Lp.

Nr MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

1.

 

Język polski

 „Między nami 4”, A. Łuczak, A. Murdzek,  K. Krzemieniewska Kleban+ zeszyt ćwiczeń wersja A  cz. 1 i 2, wyd. GWO     - ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

2.

 

Język angielski

„Brainy” podręcznik + ćwiczenie  Nick Beare , wyd. Macmillan - ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

3.

 

Historia

„Podróże w czasie. Historia 4 + zeszyt ćwiczeń,  T. Małkowski,  wyd. GWO

- ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

4.

780/1/2017

Matematyka

„Matematyka z plusem 4”  - podręcznik : M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński,                                 P. Zarzycki, wyd. GWO  -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

Zeszyty ćwiczeń „Arytmetyka” kl. 4 wersja B, „Geometria” kl. 4 wersja B,   wyd. GWO

- ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

5.

 

Przyroda

„Tajemnice  przyrody” podręcznik + zeszyt ćwiczeń,  wyd. Nowa Era     - ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

6.

 

Plastyka

„Do dzieła!” podręcznik  klasa IV,  J. Lukas, K. Onak,  wyd.  Nowa Era    - ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

7.

 

Muzyka

„Lekcja muzyki” podręcznik dla kl. IV, M. Gromek, G. Kilbach,   wyd. Nowa Era                                                     - ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

8.

295/1/2017

Technika

„Jak to działa?”   L. Łabecki, M. Łabecka wyd. Nowa Era   - ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

9.

729/1/2015

Informatyka

 

„Lubię to!” podręcznik do informatyki dla klasy IV,     M. Kęska,   wyd. Nowa Era                                      - ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

10.

AZ-21-01/10-WA-3/13

Religia

Podręcznik Archidiecezji warmińskiej do nauczania religii rzymskokatolickiej ,,Jestem chrześcijaninem”,  E. Adamowicz, W. Tracz,   Wydawnictwo Katechetyczne

 

11.

 

Język mniejszości narodowej – język niemiecki

PUNKT 4, Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy IV. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę, A. Potapowicz,   WSiP

    

Zestaw podręczników dla klasy V   

(dotychczasowa podstawa programowa - uczniowie korzystają z dotychczasowych podręczników)

 

Lp.

Nr MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

1.

445/2/2013

 

Język polski

 „Między nami 5 ”, A. Łuczak, A. Murdzek, + zeszyt ćwiczeń cz. 1 i 2, wyd. GWO

ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

2.

119/06

Język angielski

"Team up2”+ ćwiczenie, P. Bowen, wyd. OXFORD  -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

3.

443/2/2014

Historia i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś 5”. G. Wojciechowski, wyd. Nowa Era   -   ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

4.

773/2/2016

Matematyka

„Matematyka 5” z serii „Matematyka z plusem”- podręcznik M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki, M. Karpiński

Zeszyt ćwiczeń „Liczby całkowite i ułamki” cz. 1, Z. Bolałek, M. Dobrowolska, A. Mysior, S. Wojtan  -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

5.

554/2/2013

Przyroda

„Na tropach przyrody” podręcznik (z płytą CD-ROM) klasa V, M. Braun,  wyd. Nowa Era   -    ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

6.

362/2/2011/2015

Plastyka

"Do dzieła" kl. V , J. Lukas , K. Onak    wyd. Nowa Era

ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

7.

569/2012/2015

Muzyka

"I gra muzyka" podręcznik dla kl. IV-VI, M.Gromek, G. Kilbach, Nowa Era

ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

8.

295/2010

Zajęcia techniczne

„Jak to działa?” Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych IV-VI, L. Łabecki, M. Łabecka wyd. Nowa Era    -   ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

9.

729/2/2016

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe podręcznik dla szkoły podstawowej klasy V "Lubię to!" Michał Kęska wyd. Nowa Era    -   ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

10.

AZ-22-01/10-WA-3/14

Religia

„Podręcznik Archidiecezji warmińskiej do nauczania religii rzymskokatolickiej ,,Wierzę w jednego Boga”,    E. Adamowicz, W. Tracz,   Wydawnictwo Katechetyczne

11.

 

705/2014

Wychowanie do życia w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości” Podręcznik dla klas V-VI szkoły podstawowej do NPP T. Król, wyd. Rubikon + ćwiczenia do klasy V

12.

 

Język mniejszości narodowej –  niemiecki

PUNKT 5, Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy V. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę, A. Potapowicz, WSiP

 

 

Zestaw podręczników dla klasy VI   

(dotychczasowa podstawa programowa - uczniowie korzystają z dotychczasowych podręczników)

 

Lp.

Nr MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

1.

 

Język polski

„Między nami” A. Łuczak, A. Murdzek, podręcznik + ćwiczenia wersja B, wyd. GWO

-  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

2.

 

Język angielski

„Team Up 3”  + ćwiczenie,  P. Bowen,    wyd. OXFORD  - ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

3.

443/3/2014

Historia i społeczeństwo

„Wczoraj i dziś” podręcznik do historii i społeczeństwa dla klasy VI szkoły podstawowej.                                       G. Wojciechowski, wyd. Nowa Era  -    ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

4.

340/3/2014

Matematyka

„Matematyka 6” z serii „Matematyka z plusem”- podręcznik praca zbiorowa

Zeszyt ćwiczeń „Matematyka z plusem” wersja C,  wyd. Nowa Era  -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

5.

554/1/2012

Przyroda

„Na tropach przyrody” M. Braun, W. Grajkowski, M. Więckowski

Zeszyt ćwiczeń „Na tropach przyrody”, M. Braun, W. Grajkowski, M. Więckowski

wyd. Nowa Era  -   ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

6.

326/3/2011/2015

Plastyka

„Do dzieła” podręcznik dla klasy 6,  J. lukas, K. Orzak,   wyd. Nowa Era   -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

7.

569/2012/2015

Muzyka

„I gra muzyka” podręcznik dla klas IV-VI SP,   M. Gromek, G. Kilbach,  wyd. Nowa Era  - 

ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

8.

295/2010

Zajęcia techniczne

„Jak to działa?” Podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych IV-VI, L. Łabecki, M. Łabecka wyd. Nowa Era  - ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN) 

9.

356/2011

Zajęcia komputerowe

Zajęcia komputerowe podręcznik dla szkoły podstawowej klas VI ,,Lubię to”  M. Kęska,  wyd. Nowa Era  -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

10.

AZ-23-01/10-WA-5/14

Religia

„Podręcznik Archidiecezji warmińskiej do nauczania religii rzymskokatolickiej ,,Wierzę w jeden Kościół powszechny”,   W. Tracz,  ks. M. Czyżewski, ks. M. polny, Wydawnictwo Katechetyczne

11.

 

705/2014

Wychowanie dożycia 
w rodzinie

„Wędrując ku dorosłości” Podręcznik dla klas V-VI szkoły podstawowej do NPP T. Król, wyd. Rubikon + ćwiczenia do klasy VI

12.

 

Język mniejszości narodowej –  niemiecki

PUNKT 6, Podręcznik z ćwiczeniami dla klasy VI. Kurs dla początkujących i kontynuujących naukę, A. Potapowicz, WSiP

  

  Zestaw podręczników dla klasy VII    

 (nowa podstawa programowa – uczniowie będą korzystali z nowych podręczników)

 

Lp.

Nr MEN

Przedmiot

Tytuł podręcznika

1.

 

Język polski

Język polski  ,,Między nami 7’, podręcznik + zeszyt ćwiczeń wersja A  cz. 1 i 2 ,    Łuczak,                                   E. Prylińska,  A. Suchowierska, R. Moszka,  wyd. GWO   -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

 

2.

 

Język angielski

,,All clear”  podręcznik dla klasy 7 + zeszyt ćwiczeń, P. Howarth,  wyd. Macmillan  -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)

3.

838/1/2017

Język niemiecki

,,Meine deutschtour” podręcznik   + zeszyt ćwiczeń,  E. Kościelniak – Walewska, M. Kosacka, wyd. Nowa Era  -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)  

4.

 

Historia

,,Podróże w czasie 7”  podręcznik + zeszyt ćwiczeń,   T. Małkowski,  wyd. GWO -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN) 

5.

780/4/2017

Matematyka

,,Matematyka z plusem 7”,  M. Dobrowolska, wyd. GWO  -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)  

,,Matematyka z plusem 7” zeszyt ćwiczeń,   M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński,                         wyd. GWO    -   ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)  

6.

 

Fizyka

,,Spotkanie z fizyką” podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej+ zeszyt ćwiczeń,  G. Francuz – Ornat, M. Nowotny – Różańska,    wyd. Nowa Era,  -   ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)  

7.

 

Geografia

,,Planeta Nowa” podręcznik do geografii dla klasy 7 szkoły podstawowej, R. Malarz, M. Szubert, wyd. Nowa Era   -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN) 

,,Planeta Nowa” zeszyt ćwiczeń do geografii dla klasy 7 szkoły podstawowej, J. Knopik,                            M. Kucharska, R. Przybył, A. Witek – Nowakowska, wyd. Nowa Era   -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN) 

8.

 

Biologia

,,Puls życia” podręcznik do biologii dla klasy 7, M. Jefimow  + zeszyt ćwiczeń, wyd.  Nowa Era,

ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)  

9.

 

Chemia

,,Chemia Nowej Ery dla klasy 7”,  I. Kulawik, T. Kulawik, M. Litwin,  wyd. Nowa Era, 

-  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)  

10.

 

Informatyka

,,Lubię to !”- podręcznik do informatyki dla klasy 7 szkoły podstawowej,  G. Koba,  wyd. Nowa Era, -  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)  

11.

 

Plastyka

,,Do dzieła!” podręcznik dla klasy 7,  M. Ipczyńska, M. Mrozkowiak,  wyd. Nowa Era, 

-  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)  

 

12.

 

Muzyka

,,Lekcja muzyki” podręcznik dla klasy 7 ,  M. Gromek, G. Kilbach,  wyd. Nowa Era, 

-  ZAMAWIA SZKOŁA (dotacja MEN)  

13.

AZ-31-01/10-WA-1/12

Religia

„Podręcznik Archidiecezji warmińskiej do nauczania religii rzymskokatolickiej ,,Twoje słowo światłem na mojej drodze”,   ks. P. Tomasik,   Wydawnictwo Katechetyczne

 

14.

827/4/2017

Język mniejszości narodowej – niemiecki

,,Wir smart 4” język niemiecki dla klas IV-VII szkoły podstawowej,  Armando Cruz Crespillo,    wyd. Lektor Klett

 

 

 

 

 

                   Zestaw podręczników dla klasy I, IV i VII został ustalony po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej  (Uchwała Nr IV z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie opinii dotyczącej ustalenia szkolnego zestawu podręczników ) oraz opinii Rady Rodziców (Uchwała Nr I/2016/2017 z dnia 20 czerwca  w sprawie opinii dotyczącej ustalenia szkolnego zestawu podręczników). 

projekt i wykonanie: INFOBART w technologii GutiCMS
===================== 5542